skip to Main Content

Beste ouders

Beste ouders
Twee voorbeelden uit de praktijk

Beste ouders,

 

Het aanbod van Bloeispurt is bedoeld voor jongeren vanaf het voortgezet onderwijs tot ongeveer 25 jaar. Zit je beter op je plek, dan bloei je op.

Als het met het leren even wat minder gaat en de oplossing niet meteen op school of thuis voorhanden is, dan kan een frisse en ervaren blik van buiten helpen. Kort als het kan, langer als dat nodig is.

Neem gerust contact met mij op om samen te kijken wat Bloeispurt uw kind – en ook u – kan bieden. In een gratis intakegesprek maken we kennis, bepalen we de begeleidingsbehoefte en kijken we naar de mogelijkheden.

We weten steeds meer

… maar nog lang niet alles over het leren. Breinonderzoek leert ons dat we er goed aan doen in opvoeding en onderwijs rekening te houden met de hersenontwikkeling van jonge mensen. Na de lichamelijke puberteit volgt nog een flinke groeispurt in het menselijk brein.

Het gaat om de rijping van de hersenfuncties (executieve functies) die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van ons gedrag – en dat is inclusief het leren! Denk daarbij bijvoorbeeld aan focussen, zelfsturing en zelfinzicht.

Jong zijn nu

Jonge mensen van nu hebben veel meer keuzes te maken dan hun ouders en grootouders indertijd. Dat is niet echt makkelijk voor een brein dat nog ‘werk in uitvoering’ is. En dan is er natuurlijk nog alle afleiding van een digitale wereld.

Toch verwachten wij in het onderwijs dat zij voor hun toekomst ‘zelfsturend’ leren leren. Daar hebben ze wat aan. En gelukkig zijn de meesten van hen nog steeds in staat met vallen en opstaan een mooi einddiploma te behalen. Daar kunnen zij verder mee.

Onderwijs nu

Een eenduidige handleiding om alle jongeren in het onderwijs gemotiveerd te laten leren wás en ís er niet. Motivatie laat zich niet afdwingen. Motiveren kun je wel leren. Het is de kunst jongeren in opvoeding en onderwijs zó te begeleiden en inspireren dat ze uit zichzelf in beweging komen.

Voor jongeren is de steun van volwassenen voorwaarde voor een goede ontwikkeling van hun talent. Dat geldt als je het op je 13e in je blijkt te hebben om je schoolwerk uit te stellen. Dat geldt evengoed als op je het op je 19e nog niet helemaal in je hebt je weektaken effectief te plannen en organiseren. Bloeispurt kan in iedere situatie een bijdrage op maat leveren.

Bloeispurt

In mijn werk als ondersteuningscoördinator zag ik jongeren worstelen met hun werkbelasting en hun persoonlijke belastbaarheid (bijv. vanwege faalangst, perfectionisme, weinig studiemotivatie, weinig focus, dyslexie). “Hoe kan ik mijn leerwerk anders aanpakken? Hoe kan ik anders omgaan me mezelf, zodat ik beter uit de verf kom in mijn opleiding?

In het bijzonder voor jonge mensen met dit type vragen heb ik het aanbod van Bloeispurt ingericht. Huiswerkklas en bijles blijken niet de héle oplossing als er nog wat mist in de leerhouding (mindset, motivatie) of in de basis van het leergedrag (leervaardigheden, zelfinzicht).

Voor wie dat wil, heeft Bloeispurt alles in huis om in één traject aandacht te geven aan studiebegeleiding en keuzebegeleiding tegelijk. Juist dat maakt het aanbod van Bloeispurt uniek.

Hartelijke groet,

Liesbeth van Lanen, Bloeispurt

______________________________

Twee voorbeelden uit de praktijk

Teun (tweede klas havo)

Teun komt bij Bloeispurt, omdat hij na het brugklasjaar onverwacht matige resultaten behaalt. Hij zegt dat hij nooit heeft leren leren. Dat breekt hem nu op, ook al zie je daar op school aan de buitenkant niet veel van. In de klas kan hij moeilijk bij de les blijven. Thuis weet hij niet hoe hij zijn huiswerk moet aanpakken.

Vanaf de start van de studiecoaching oefent hij met een nieuw planningsschema voor zijn dagelijkse taken. Leerstof  leert hij samenvatten in mindmaps: dat vindt hij leuk om te doen. Hij ontdekt dat het hem helpt met focussen bij zijn werk in de klas én thuis.

Zijn schoolwerk en weekindeling worden steeds overzichtelijker voor  Teun. Hij combineert inspanning en ontspanning op een effectieve manier: 25 minuten óp, vijf minuten áf. Betere resultaten op school belonen hem voor zijn gewijzigde aanpak.

In de slotevaluatie met zijn ouders zegt Teun dat hij zijn hoofd heeft opgeruimd en dat hij nu alles veel sneller kan vinden. Belangrijk voor Teun is dat hij nu meer tijd heeft voor andere, LEUKE dingen.

Emma (2e jaar mbo-niveau 4)

Emma loopt in haar eerste beroepsvoorbereidende stage tegen haar faalangst en perfectionisme aan. Ze krijgt mooie beoordelingen, maar ze is voortdurend bang het niet goed genoeg te doen en de controle kwijt te raken. Ook twijfelt ze soms: heeft ze wel de goede beroepsrichting gekozen en kan ze het opleidingsniveau wel aan?

Bij Bloeispurt maakt Emma gebruik van onderdelen uit de studiecoaching én keuzecoaching. Op Emma’s verzoek zoomen we eerst in op timemanagement. Wat is echt urgent en belangrijk op een dag voor Emma?

Zij kiest vervolgens voor een beroepskeuze – en persoonlijkheidstest om meer inzicht te krijgen in wat zij wil en kan. We staan stil bij ‘veranderen en loslaten’ met materialen uit de keuzecoaching. Emma kiest daaruit oefeningen om uit te voeren op haar stageadres. Ze leert veel over haar eigen capaciteiten, kwaliteiten en mogelijkheden.

In het slotgesprek zijn ook Emma’s ouders aanwezig. Emma laat zien hoe zij heeft geleerd om te gaan met situaties waarin zij zich beoordeeld voelt. Ook privé blijkt ze daar veel aan te hebben. Ze weet nu dat ze de goede opleidingsrichting heeft gekozen. Met meer voldoening en zelfvertrouwen vervolgt zij haar stage en opleiding.

Back To Top