skip to Main Content

Beste ouders

Beste ouders
Twee voorbeelden uit de praktijk

Beste ouders,

Met het aanbod van Bloeispurt richt ik mij op een brede groep jonge mensen in de leeftijdsfase vanaf het voortgezet onderwijs tot ongeveer 26 jaar. Bij de meesten van hen is een lichamelijk groeispurt in deze fase in het oog springend (geweest). Maar er blijkt méér dat hen bindt.

Inmiddels weten we dat na de lichamelijke groeispurt nog een groeispurt in het brein volgt. De hersenfuncties die verantwoordelijk zijn voor de aansturing van ons gedrag – inclusief het leren!-  rijpen nog tot ver in de leeftijdsfase ná de puberteit.

Jong zijn nu

Adolescenten hebben veel meer keuzes te maken dan hun ouders en grootouders indertijd. Kiezen blijkt niet altijd makkelijk, zeker niet met een zee van mogelijkheden op het scherm vóór je.

Ouders, verzorgers, docenten, jeugdprofessionals en andere volwassenen steunen jonge mensen in het dagelijks leven bij hun keuzes. We gunnen ze een bloeispurt; de plezierige ervaring dat het na een lange tijd proberen en ploeteren ineens helemaal vanzelf gaat.

Onderwijs nu

In het onderwijs is er veel nadruk op ‘zelfregulerend’ leren. In de praktijk  blijkt de verwachte zelfsturing bij het leren voor veel jongeren nog niet altijd vanzelf te gaan.

Met passende ondersteuning blijken zij echter in staat zich bepaalde vaardigheden ‘versneld’ eigen te maken en zelf verder te ontwikkelen. Als je het bijvoorbeeld nog niet in je hebt je werk efficiënt te plannen en organiseren, dan helpt het wanneer je je taken volgens een strakke methode gaat plannen. Met wat extra inzet en een groeigerichte mindset kun je op alle leeftijden beter leren leren.

Bloeispurt

In de functie van ondersteuningscoördinator zag ik jongeren worstelen met hun werkbelasting en hun persoonlijke belastbaarheid.

Hoe kan ik mijn werk anders aanpakken of hoe kan ik anders omgaan met mijzelf, zodat ik beter tot mijn recht kom in mijn opleiding/stage/baan?

Voor jonge mensen met dit type vragen heb ik het aanbod van Bloeispurt ingericht.

Het proces van leren of kiezen gaat niet altijd van een leien dakje. Vroeg of laat hoort daar enig ongemak bij. Huiswerkklas en bijles blijken niet de héle oplossing als er nog wat mist in de leerhouding (mindset, motivatie) of het leergedrag (studievaardigheden). Voor de kunst van het kiezen is zelfreflectie een belangrijke basis. Bloeispurt biedt de zoekrichtingen en de kracht van aandacht.

In Bloeispurt stimuleer ik jongeren hun eigen kwaliteiten en drijfveren te ontdekken en benutten. Mij is gebleken dat een korte interventie op jonge leeftijd blijvend van waarde kan zijn.

Hartelijke groet,

Liesbeth van Lanen, Bloeispurt

______________________________

Twee voorbeelden uit de praktijk

Teun (tweede klas havo)

Teun komt bij Bloeispurt, omdat hij na het brugklasjaar onverwacht matige resultaten haalt. Hij zegt dat hij nooit heeft leren leren. Dat breekt hem nu op, ook al zie je daar op school aan de buitenkant niet veel van. In de klas kan hij moeilijk bij de les blijven. Thuis weet hij niet hoe hij zijn huiswerk moet aanpakken.

Vanaf de start van de studietraining ‘Snel leren is leuk leren“oefent hij met een methode van snel en gefocust lezen. Ook houdt hij zijn taken voor school en privé bij in een voor hem nieuw planningsschema. Leerstof  leert hij samenvatten in mindmaps: dat vindt hij leuk om te doen. Hij ontdekt dat het hem helpt met focussen bij zijn werk in de klas en thuis.

Zijn schoolwerk en weekindeling worden steeds overzichtelijker voor  Teun. Hij combineert inspanning en ontspanning op een effectieve manier: 25 minuten óp, vijf minuten áf. Betere resultaten op school belonen hem voor zijn gewijzigde aanpak. En niet geheel onbelangrijk voor Teun is, dat zijn inzet hem ook nog eens een opgeruimder hoofd en meer tijd voor leuke dingen oplevert.

Emma (2e jaar mbo-niveau 4)

Emma loopt in haar eerste beroepsvoorbereidende stage tegen haar faalangst en perfectionisme aan. Ze krijgt mooie beoordelingen, maar ze is voortdurend bang het niet goed genoeg te doen en de controle kwijt te raken. Ook twijfelt ze soms: heeft ze wel de goede beroepsrichting gekozen en kan ze het opleidingsniveau wel aan?

Bij Bloeispurt maakt Emma gebruik van onderdelen uit de studiecoaching én keuzecoaching. Op Emma’s verzoek zoomen we eerst in op het onderwerp ‘timemanagement’ uit de studietraining ‘Actief leren leren’. Zij kiest vervolgens voor een beroepskeuze – en persoonlijkheidstest om meer inzicht te krijgen in wat zij wil en kan. We staan stil bij ‘veranderen en loslaten’ met materialen uit de keuzecoaching. Emma kiest daaruit oefeningen om uit te voeren op haar stageadres. Ze leert veel over haar eigen capaciteiten, kwaliteiten en mogelijkheden.

In het slotgesprek zijn ook Emma’s ouders aanwezig. Emma laat zien hoe zij heeft geleerd om te gaan met situaties waarin zij zich beoordeeld voelt. Ook privé blijkt ze daar veel aan te hebben. Ze weet nu dat ze de goede opleidingsrichting heeft gekozen. Met meer voldoening en zelfvertrouwen vervolgt zij haar opleiding en stage.

Back To Top