skip to Main Content
@Bloeispurt.nl

Leercoaching

-Leercoaching
-Remedial teaching

 Jouw persoonlijke leercoach

Leercoaching

 

  • Een coachgesprek duurt een uur
  • Het gaat om korte oplossingsgerichte coaching.
  • Op verzoek is inzet professionele psychologische test(s) mogelijk.
  • De coaching vindt plaats via Zoom/Teams (evt. op locatie).

In de individuele leercoaching van Bloeispurt  is er speciaal aandacht voor jouw persoonlijke leerbehoefte bij de dagelijkse studie- of werkaanpak. Wat helpt jou om goed tot je recht te komen?

Je bent slim genoeg maar je ziet dat nog onvoldoende terug in je studieresultaten of op je werkplek. Of je wilt misschien na lange tijd weer een opleiding gaan volgen en daarom je studievaardigheden opfrissen.

Goed om te weten

We maken samen vooraf een haalbaar en doelgericht plan vooraf. We sluiten de coaching af met een evaluatie en een ontwikkeladvies. Hiermee kun je zelfstandig verder.

_____________________________________

Remedial Teaching

Remedial Teaching is een speciale manier van leercoaching voor leerlingen en studenten met een extra ondersteuningsvraag in het onderwijs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beter leren starten en volhouden van een taak of het samenwerken in je opleiding. We werken samen aan het vergroten van je zelfredzaamheid bij het leren.

De remedial teaching van Bloeispurt is gericht op het gehele domein van leervaardigheid: studie-, leer- én cognitieve vaardigheden.

Goed om te weten

We komen na een uitgebreidere intake tot een ondersteuningsplan. Daarin staan concrete doelen met een beschrijving van taken die haalbaar zijn voor jou. We sluiten de remedial teaching af met een evaluatiegesprek en een ontwikkelplan. De remedial teaching vindt plaats op locatie Bloeispurt in Alkmaar.

Wil je meer wilt weten over leercoaching of remedial teaching bij Bloeispurt? Ik licht je graag persoonlijk verder in.

Contact
Back To Top