skip to Main Content
@Bloeispurt.nl

Leercoaching

-Leercoaching
-Remedial teaching

 Jouw persoonlijke leercoach

Leercoaching

De beide online trainingen van Bloeispurt zijn zelfstandig te doorlopen. Indien gewenst is daarnaast individuele leercoaching mogelijk. In ons intakegesprek voorafgaand aan de start van de online training geef je aan of je dit op prijs stelt.

  • Een coachinggesprek duurt een uur.
  • Een coachingtraject varieert tussen 2 en 5 gesprekken.
  • Het gaat om korte oplossingsgerichte coaching.
  • Op verzoek is inzet professionele psychologische test(s) mogelijk.
  • De coaching vindt plaats op locatie Bloeispurt Alkmaar of via Zoom.

1 Leercoaching bij online training Actief Leren

Je bent slim genoeg maar je ziet dat nog onvoldoende terug in je studieresultaten. Of je bent nog wat onzeker over je functioneren in de opleiding die je volgt of die je wilt gaan oppakken. Wat heb je nodig om goed tot je recht te komen bij het leren?

Deze leercoaching is vooral gericht op het versterken van leer- en studievaardigheden. We vertalen leerstrategieën uit de online training naar jouw dagelijkse studieaanpak. Ook is er volop aandacht voor je welbevinden bij het leren: last van studiestress of onvoldoende studiemotivatie? Wat is voor jou helpend om weer tot bloei te komen?

2. Leercoaching bij online training MyCognition

Wie dagelijks traint met het digitaal programma voor mentale fitheid kan in de leercoaching de eigen leerervaringen bespreekbaar maken. Er is aandacht voor het leren én het dagelijks functioneren. Wat heb jij nog nodig om met vertrouwen verder te gaan? Wat jou betreft gaat het al prima, maar je beseft ook dat je  nogal eens wat mist omdat je bijvoorbeeld moeite hebt met open opdrachten, afspraken vergeet of je spullen niet op tijd op orde hebt.

Deze leercoaching is vooral gericht op het versterken van cognitieve vaardigheden (in het bijzonder de executieve vaardigheden).

Goed om te weten

We maken samen een haalbaar en doelgericht plan. We sluiten de coaching af met een evaluatie en een ontwikkeladvies. Hiermee kun je zelfstandig verder.

_____________________________________

Remedial Teaching

Remedial Teaching is een speciale manier van leercoaching voor leerlingen en studenten met een extra ondersteuningsvraag in het onderwijs. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beter leren starten en volhouden van een taak of het samenwerken in je opleiding. We werken samen aan het vergroten van je zelfredzaamheid bij het leren.

De remedial teaching van Bloeispurt is gericht op het gehele domein van leervaardigheid: studie-, leer- én cognitieve vaardigheden.

Goed om te weten

We komen na een uitgebreidere intake tot een ondersteuningsplan. Daarin staan concrete doelen met een beschrijving van taken die haalbaar zijn voor jou. We sluiten de remedial teaching af met een evaluatiegesprek en een ontwikkelplan. De remedial teaching vindt plaats op locatie Bloeispurt in Alkmaar.

Wil je meer wilt weten over leercoaching of remedial teaching bij Bloeispurt? Ik licht je graag persoonlijk verder in.

Contact
Back To Top