skip to Main Content

ACTIEF LEREN

voor sterke studievaardigheden

Online training ACTIEF LEREN

________________________

Voor sterke studievaardigheden

Leren kun je leren

In deze online training zijn actuele inzichten over leren (studiehouding en -technieken) vertaald naar de dagelijkse praktijk van zelfstudie. 

Het gaat om leerstrategieën waarbij we de vermogens van ons brein het meest effectief benutten. Uit onderzoek weten we dat mensen die effectieve leerstrategieën gebruiken beter presteren en meer gemotiveerd zijn bij het leren. Je gaat kennismaken met die strategieën en daarbij ontdekken wat goed werkt voor jou. Hieronder alvast de 6 belangrijke leerbasics.

Beter leren met de breinkennis van nu

Actief leren is effectief leren en op deze manier oefenen we bovendien voortdurend de vaardigheden die ertoe doen in onze snel veranderende wereld. Deze training geeft achtergrond, verdieping en veel praktische handvatten bij een leeraanpak voor een leven lang leren.

Bekijk hieronder alvast het overzicht van de training met al onze modules.

Bekijk alle modules
Back To Top