skip to Main Content

Over mij

Over mij
Over Bloeispurt

Over mij

Persoonlijk

Ik zie graag mensen van hun talent genieten of vanuit nieuwe vaardigheden mooie nieuwe dingen doen. Ik ben er graag bij als een scholier ontdekt dat door een andere aanpak het leren ineens vanzelf gaat. Of wanneer een jong-volwassene na veel geploeter overtuigd blijkt van een definitieve loopbaankeuze.  Soms vallen er meerdere kwartjes tegelijk: een goede start voor een mooie bloeispurt!

Mijn bagage en inspiratie voor Bloeispurt heb ik vooral opgepikt in de contacten met jonge mensen, hun ouders en mijn collega’s tijdens mijn lange onderwijsloopbaan. En natuurlijk heb ik thuis in ons gezin veel geleerd van de wijze lessen die onze drie (nu volwassen) kinderen mij leerden!

Zie voor meer informatie over de uitgangspunten van Bloeispurt mijn brief voor ouders .

Over mij

Persoonlijk

Ik zie graag mensen van hun talent genieten of vanuit nieuwe vaardigheden mooie nieuwe dingen doen. Ik ben er graag bij als een scholier ontdekt dat door een andere aanpak het leren ineens vanzelf gaat. Of wanneer hij of zij na veel geploeter opeens definitief kan kiezen voor een vervolgopleiding.

Soms vallen er meerdere kwartjes tegelijk: een goede start voor een mooie bloeispurt!

Mijn bagage en inspiratie voor Bloeispurt heb ik vooral opgepikt in de contacten met jonge mensen, hun ouders en mijn collega’s tijdens mijn lange onderwijsloopbaan. En natuurlijk heb ik thuis in ons gezin veel geleerd van de wijze lessen die onze drie (nu volwassen) kinderen mij leerden!

Zie voor meer informatie over de uitgangspunten van Bloeispurt mijn brief voor ouders .

Professioneel

In de eerste fase van mijn onderwijsloopbaan was ik eerstegraads docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. Daar specialiseerde ik mij tot leerlingbegeleider, counselor en dyslexiespecialist.

In het mbo en vavo kreeg ik daarna de kans me verder te  ontwikkelen tot vertrouwenspersoon, decaan/studieloopbegeleider en testspecialist.

Op mijn laatste twee werkplekken voorafgaand aan Bloeispurt was ik als ondersteuningscoördinator het aanspreekpunt voor de ondersteuning van studenten mbo/vavo (1999-2009) en  leerlingen havo/vwo (2009-2018) in het  brede kader van ‘passend onderwijs’.

Met het aanbod van Bloeispurt kan ik mijn onderwijservaring en expertise combineren en benutten op een manier die goed bij mij past.

https://www.linkedin.com/in/liesbethvanlanen/

______________________________

Over Bloeispurt

Het proces van leren en kiezen gaat niet altijd van een leien dakje. Bloeispurt biedt jonge mensen zoekrichtingen en de kracht van aandacht.  Een korte interventie kan juist op jonge leeftijd blijvend van waarde zijn.

Leren heeft een doel nodig. Als dat even nodig is, heeft Bloeispurt alles in huis om binnen de studiebegeleiding gericht aandacht te hebben voor motivatie, studiekeuze- en loopbaanvragen. Dat maakt het aanbod van Bloeispurt uniek.

De kernwaarden voor Bloeispurt zijn: aandachtig, oplossingsgericht en deskundig.

Mijn kwalificerende opleidingen voor Bloeispurt

2008-18  Trainingen en kennisdeling tbv zorg-/ondersteuningscoördinator Samenwerkingsverband v.o. Noord-Kennemerland.

2018       Motiveren is te leren | Dirk van der Wulp

2018       Methodiek loopbaanprofessionals Job to Work | De Ommezwaai

2018      Snel leren is leuk leren / Actief leren / Study smart’ | Time2control

2013       Executieve functies bij kinderen en adolescenten | NIP

2006      Oplossingsgerichte korte counseling | Dirk van der Wulp

2004      Vertrouwenspersoon sociale veiligheid | APS

2002     Testgebruik kwalificatie A + B | vh. Swets / Pearson Amsterdam

1997      Remedial Teacher, VU Amsterdam, Postgraduate (Master SEN)
Gecertificeerd lid Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

1984     Nederlandse taal- en letterkunde | RijksUniversiteit Groningen (drs.)
Eerstegraads onderwijsbevoegdheid schoolvak Nederlands

Overig aanbod Bloeispurt

Behalve voor training en coaching in mijn eigen praktijk ben ik vanuit Bloeispurt beschikbaar voor losse projecten op locatie elders. Op verzoek van scholen, instellingen of particulieren kom ik graag in contact over een aanbod op maat.

Er is veel mogelijk bij Bloeispurt, zolang het maar werkt en past.

Liesbeth van Lanen, Bloeispurt

 

Dank aan Ricky Booms (Rickybooms.nl) voor het verzorgen van de huisstijl Bloeispurt en voor de illustraties op deze site. Zijn tekeningen illustreren een belangrijke leertip: maak gebruik van zo veel mogelijk zintuigen bij het leren!  De kracht van kleur en verbeelding bij een tekst zorgt ervoor dat je als lezer met een groter deel van je hersenen aan het lezen, verwerken en leren bent!

Actief Leren Leren
TestingTalents
Back To Top