skip to Main Content

Over ons

Over mij
Over Bloeispurt

Over mij

Persoonlijk

Ik zie graag mensen van hun talent genieten of vanuit nieuwe vaardigheden mooie nieuwe dingen doen. Ik maak het graag mee als iemand ontdekt hoe het leren meer vanzelf kan gaan. Ik ben er graag bij als er een kwartje valt; het begin van een mooie bloeispurt!

Mijn bagage en inspiratie voor Bloeispurt heb ik vooral opgepikt in de contacten met jonge mensen, hun ouders en mijn collega’s tijdens mijn lange loopbaan in het onderwijs.

Aanvankelijk was het aanbod van Bloeispurt vooral op jongeren en hun begeleidende ouders gericht. Sinds de Corona-crisis werk ik steeds vaker samen met volwassen leerders die vanwege omscholing, bijscholing of hun brede belangstelling voor online leren hun leervaardigheid willen opfrissen. Leren blijft!

Over mij

Persoonlijk

Ik zie graag mensen van hun talent genieten of vanuit nieuwe vaardigheden mooie nieuwe dingen doen. Ik maak het graag mee als iemand ontdekt hoe het leren meer vanzelf kan gaan. Ik ben er graag bij als er een kwartje valt; het begin van een mooie bloeispurt!

Mijn bagage en inspiratie voor Bloeispurt heb ik vooral opgepikt in de contacten met jonge mensen, hun ouders en  mijn collega’s tijdens mijn lange loopbaan in het onderwijs.

Aanvankelijk was het aanbod van Bloeispurt vooral op jongeren en hun begeleidende ouders gericht. Sinds de Corona-crisis werk ik steeds vaker samen met volwassen leerders die vanwege omscholing, bijscholing of hun brede belangstelling voor online leren hun leervaardigheid willen opfrissen. Leren blijft!

Professioneel

In het voortgezet onderwijs werkte ik als docent Nederlands. Daar specialiseerde ik mij tot dyslexiespecialist, leerlingbegeleider, counselor en zorgcoördinator. In het beroepsonderwijs kreeg ik de kans me verder te ontwikkelen tot vertrouwenspersoon, testspecialist, decaan en studieloopbaanbegeleider.

Voorafgaand aan Bloeispurt was ik op mijn laatste twee werkplekken als zorgcoördinator het aanspreekpunt voor de ondersteuning van studenten mbo/vavo (1999-2009) en leerlingen havo/vwo (2009-2018) in het kader van ‘passend onderwijs’. Met het aanbod van Bloeispurt kan ik mijn brede onderwijservaring en expertise combineren en benutten op een manier die goed bij mij past.

https://www.linkedin.com/in/liesbethvanlanen/

______________________________

Over Bloeispurt

Het proces van leren gaat niet altijd van een leien dakje. Bloeispurt richt zich op het versterken van leervaardigheid. Binnen de leercoaching is er desgewenst persoonlijke aandacht voor lastige leerkwesties die verband houden met bijvoorbeeld studiestress, motivatie en matige planning en organisatie. De kernwaarden voor Bloeispurt zijn: aandachtig, deskundig en oplossingsgericht. Het gaat om korte interventies voor een leven lang leren.

Mijn kwalificerende opleidingen voor Bloeispurt

2019         Motiverende gespreksvoering | Maak mij wat wijs

2019         Prestatiedruk en perfectionisme ( Ard Nieuwenbroek) | LBRT

2008-18  Trainingen en kennisdeling tbv zorg-/ondersteuningscoördinator Samenwerkingsverband v.o. Noord-Kennemerland.

2018       Motiveren is te leren | Dirk van der Wulp

2018       Methodiek loopbaanprofessionals Job to Work | De Ommezwaai

2018      Snel leren is leuk leren / Actief leren / Study smart’ | Time2control

2013       Executieve functies bij kinderen en adolescenten | NIP

2006      Oplossingsgerichte korte counseling | Dirk van der Wulp

2004      Vertrouwenspersoon sociale veiligheid | APS

2002     Testgebruik kwalificatie A + B | vh. Swets / Pearson Amsterdam

1997      Remedial Teacher, VU Amsterdam, Postgraduate (Master SEN)
Gecertificeerd lid Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT)

1984     Nederlandse taal- en letterkunde | RijksUniversiteit Groningen (drs.)
Eerstegraads onderwijsbevoegdheid Nederlands

Overig aanbod Bloeispurt

Behalve voor training en coaching in mijn eigen praktijk ben ik vanuit Bloeispurt beschikbaar voor losse projecten op locatie elders. Op verzoek van scholen, instellingen of particulieren kom ik graag in contact over een aanbod op maat.

Liesbeth van Lanen, Bloeispurt

Actief Leren Leren
TestingTalents
Back To Top