skip to Main Content

Tarieven

Tarieven

Tarieven

____________________________

Het standaardtarief Bloeispurt is 48 euro per uur.

Dit is inclusief voorbereiding, gebruikte materialen, tussentijds (digitaal) contact en schriftelijke rapportage.

Een combi-traject met een keuze uit de onderdelen hieronder is goed mogelijk. Indien gewenst maak ik een offerte op.

____________________________

Studietraining

 • Studietraining (basis, gevorderd, student) in kleine groep, 6  x een uur
  incl. materialen, boeken en e-coaching op maat   | 285 euro
 • e-coaching volgend op de studietraining   | offerte

N.B. Een studietraining kan ook op maat worden uitgewerkt in individuele studiecoaching.

______________________________

Studiecoaching

 • Kennismaking/intake (halfuur)   | gratis
 • Studiecoaching   | standaardtarief
 • Remedial Teaching   | offerte

______________________________

Keuzecoaching (studiekeuze of loopbaankeuze)

 • kennismaking/intake (halfuur)   | gratis
 • keuzecoaching (studie- of loopbaankeuze)   | standaardtarief

______________________________

Aanbod voor ouder(s)

 • Driegesprek   | standaardtarief
 • Ouder-en-kind-coaching school en studie  (3 sessies)   | 130 euro
 • 1-uurs Ouder-en-kind-workshop Planning  | standaardtarief

______________________________

Overig aanbod

 • Overig aanbod: losse projecten op locatie elders | prijs op basis van offerte
 • Op eigen verzoek kunnen psychologische tests onderdeel vormen van de de begeleiding bij Bloeispurt. De digitale testafname kan thuis plaatsvinden en de schriftelijke rapportage wordt na afname meteen toegestuurd. Voor het daaraan gekoppeld verdiepings- en adviesgesprek bij Bloeispurt geldt het standaardtarief.

N.B. De prijzen van de tests (incl. rapportageverslag) variëren: 5 –  25 euro.

Mijn kwalificaties testgebruik: TPT-A en TPT -B-gecertificeerd.

https://www.pearsonclinical.nl/over-pearson/klantenservice/kwalificatietabel

Bron: kwalificatietabel Pearson Amsterdam

______________________________

Voor het aanbod studiebegeleiding en keuzecoaching van Bloeispurt  kan ik gebruik maken van de vrijstelling van BTW voor het onderwijs.

Alleen bij de tarieven overig aanbod geldt 21 % BTW.

Back To Top